Prace ziemne

Każda nowa inwestycja wymaga odpowiedniego przygotowania, szczególnie w zakresie uporządkowania terenu i robót na głębokościach. Tego typu działania określa się jako prace ziemne. W ich ramach wykonywane są wykopy, a ziemia jest usuwana z budowy. W ich ramach dokonuje się też przemieszczenia ziemi w celu ukształtowania terenu – są to tak zwane nasypy. Niezależnie od rodzaju aktywności powinny być one zgodne z wymaganiami i przepisami wynikającymi z projektu. Roboty ziemne są niezbędne do tego, by wykonać budowle podziemne, fundamenty dla budynków, a także przygotować podłoże do instalacji podziemnych. W naszej firmie posiadamy sprzęt, który pozwala na odspojenie od calizny, wydobycie materiału i jego transport. Wykonujemy też układanie ziemi i zagęszczanie masy ziemnej.

plac budowy w trakcie budowy

Rodzaje wykopów i nasypów

Wykonywanie wykopów oraz nasypów zgodnie z zapotrzebowaniem inwestycyjnym może służyć do dwóch celów – montażu instalacji lub innych elementów budowlanych bądź ozdobnego ukształtowania terenu. Wykonujemy wykopy wąskie i szeroko przestrzenne. Mogą być one też tymczasowe na okres prowadzenia prac budowlanych. Zapotrzebowanie określa ich wielkość i zasady usuwania nadmiaru gruntu. Powstała na skutek wykonywania wykopów ziemia może tworzyć nasypy, które dzielą się na kontrolowane, niekontrolowane oraz pryzmowe. Do przeprowadzenia tego typu działań niezbędne jest doświadczenie. Kluczowa jest też umiejętność radzenia sobie z nieprzewidzianymi problemami.